Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA nr.104

HOTARAREA nr.104

 

HOTARAREA nr.104

Publicat in: 04 May  2022 (18:23:09)

  

HOTARAREA nr.104

Din data de 04 mai 2022

      Având în vedere propunerea desemnării unor noi coordonatori SAJ, din lista celor care și-au exprimat opțiunea în acest sens;

      Având în vedere Regulamentul Cadru adoptat de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania prin Hotărârea nr.180/16.12.2016, precum și Regulamentul SAJ al Baroului Prahova actualizat, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea nr.98/18.03.2022 a Consiliului Baroului Prahova;

      În baza art 55 alin.2 lit.a și l) din Legea 51/1995 republicata și art.159 și urmatoarele din Statutul profesiei de avocat,

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE:

Art.1 Se menține în funcție cate unul dintre actualii coordonatori și se desemneaza al doilea coordonator din lista candidaților care si-au exprimat dorinta de a fi coordonatori SAJ.

Art.2 Criteriul menționat la art.1, asigura funcționarea tandemului ca urmare a experienței celui ce rămâne în funcție, care poate sa transmita aceasta experiența coordonatorului nou.

Art.3 În aceasta modalitate se respecta dispozitiile art. 4 alin.7 si 8 din Regulamentul SAJ Prahova 2022 adoptat prin Hotararea nr.98/18.03.2022.

Art.4 Coordonatorii grupelor SAJ, vor fi urmatorii:

Grupa I

Neagu Georgiana / Sterie Delia-Alexandra

Grupa II

Davidescu Cezar-Marius / Parau Enache Antonio

Grupa III

Gheorghe Dragoș / Zaharia Ana-Maria

Grupa IV

Popescu Lidia-Daniela / Nedelea Andreea

Art.5 Prezenta hotărâre intra în vigoare de la data de 09.05.2022, urmând să fie adusă la cunoștința avocaților inregistrați în evidențele SAJ Prahova și institutiilor abilitate.

Decan,
Av. Emanuela Antonescu

Secretar,
Ioana Avramița

avocat divort ploiesti


Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova