Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - Protocolul tripartit privind onorariile avocatiale din oficiu din 17 iunie 2022

Protocolul tripartit privind onorariile avocatiale din oficiu din 17 iunie 2022

 
Publicat in: 21 June  2022 (10:21:34)

  

PROTOCOL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta juridica in materie penala, pentru prestarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala
Avand in vedere dispozitiile art. 37, ale art. 38 alin. (3) Lit. c) si ale art. 50 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand seama de prevederile art. 71, ale art. 73, ate art. 81-84 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere dispozitiile art. 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere dispozitiile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 170 din Statutul profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterloare,
Avand in atentie necesitatea actualizarii protocolului incheiat in anul 2019 in ceea ce priveste cuantumul onorariilor, prin raportare la evo[utiile economico-financiare si introducerea unor noi categorii de cereri pentru care se impune stabilirea cuantumului onorariului,
Tinand cont de faptul ca nivelul onorariilor trebuie sa se reflecte 1n asigurarea unei asistente juridice sau, dupa caz, judiciare ori extrajudiciare de catitate, concrete si efective, care sa garanteze apararea drepturitor si intereselor cetatenilor, sub controlul organelor de conducere ate profesiei de avocat si, respectiv al Ministerului Justitiei, in aplicarea dispozitiilor art. 76 lit. i) si art. 77 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 91 aLin. (3) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si comptetarite ulterioare, precum si ale art. 38 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ministerul Justitiei, Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, incheie prezentul protocol: Deschide documentul PDF

avocat divort ploiesti


Copyright 1872 - 2022 © Baroul Prahova