Baroul Prahova - Hotararea 2 din 28 iunie 2022

Hotararea 2 din 28 iunie 2022

 

Hotararea 2 din 28 iunie 2022

Publicat in: 26 July  2022 (11:49:56)

  

Avand in vedere:

  • Raportul de control 300/25.01.2022 al Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, privind situatia financiara a CAA Filiala Prahova, prin care s-a dispus ca Filiala Prahova a CAA sa investeasca disponibilitatile si a veniturilor lunare in instrumente financiare, titluri de stat, care sa asigure obtinerea unor rate de randamente;  • Adresa nr. 178/24.05.2022 a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, prin care se dispune ca CAA Filala Prahova sa investeasca disponibilitatile si veniturilor lunare in instrumente financiare, titluri de stat, care sa asigure obtinerea unor rate de randament;  • Ca in Sedinta Consiliului Baroului Prahova comuna cu Sedinta CAA Filiala Prahova, din data de 21.06.2022, s-a adus la cunostiinta consiliului Baroului necesitatea de investire de catre CAA Filiala Prahova a sumei de 300.000 lei in titluri de stat;

Consiliu de Administratie al CAA Filiala Prahova, intrunit in sedinta din data de 27.06.2022, aHOTARATArt. 1 Din disponibilitatile si veniturile CAA Filiala Prahova se investeste suma de 300.000 lei in titluri de stat.Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova