Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA nr.119

HOTARAREA nr.119

 

HOTARAREA nr.119

Publicat in: 17 October  2022 (15:58:01)

  

Având în vedere procesul verbal din data de 07.10.2022-pct.9, al Consiliului Baroului Prahova, privind desemnarea în cel mai scurt timp posibil a noului responsabil/coordonator SAJ-grupa II-a;

Avand in vedere propunerea desemnarii unui nou responsabil/coordonator SAJ, din lista celor care si-au exprimat optiunea în acest sens;

Având în vedere disp.art.78 alin.2 din Legea nr.51/1995 republicata, art.21 alin.1 din Regulamentul Cadru adoptat de Consiliul Uniunii Na?ionale a Barourilor din Romania prin Hotarârea nr.180/16.12.2016;

Având în vedere referatul intocmit de catre Departamentul pentru Pregatirea si Perfectionarea Profesionala a Avocatilor, Initiativa Legislativa si Integrare Europeana si Asistenta Juridica;

În urma votului electronic din 14-17.10.2022, cu majoritate de voturi;

In baza art 55 alin.2 lit.a si l) din Legea 51/1995 republicata si art.159 si urmatoarele din Statutul profesiei de avocat,

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE:

Art.1 Se desemneaza în functia de responsabil/coordonator SAJ- grupa a II-a doamna avocat Neagu Milena.

Art. 2 Prezenta hotarâre se comunica doamnei avocat Neagu Milena.

Art. 3 Prezenta hotarâre se afiseaza pe site-ul Baroului Prahova.

Decan, Secretar,
Av.Emanuela Antonescu Ioana Avramita

avocat divort ploiesti


Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova