Baroul Prahova - HOTARAREA nr.170

HOTARAREA nr.170

 

HOTARAREA nr.170

Publicat in: 27 October  2023 (10:58:10)

  


 

HOTARAREA nr.170

Din data de 26.10.2023

Avand in vedere dispozitiile art.55 alin.2 lit.a) din Legea 51/1995 republicata, cat si procesul verbal al Comisiei de Organizare, Validare si Votare din data de 19.10.2023, al Adunarii Generale a Avocatilor din Baroul Prahova, reconvocata la data de 18.10.2023;

Avand in vedere cererile doamnei avocat Ursuleanu Miralena si domnului avocat Davidescu Marius Cezar de renuntare la calitatea de membri ai Comisiei de Disciplina a Baroului Prahova;

Avand in vedere acceptarea mandatului de catre consilierii prezenti in calitate de membrii ai Consiliului Baroului Prahova;

In temeiul prevederilor art. 55 alin.2 lit.a) din Legea 51/1995, republicata,

CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA

HOTARASTE:

Art. 1. Se valideaza cei 12 avocati alesi in functia de consilier al Baroului Prahova, pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:

 1. Dinu Gabriela

 2. Marinescu Narcisa

 3. Davidescu Marius Cezar

 4. Toma Mihaela

 5. Gradinaru Cosmin Dan

 6. Badicu Silviu Marius

 7. Popa Mihai Eugen

 8. Ursuleanu Miralena

 9. Cojocaru Constantin

 10. Stasie Magdalena

 11. Stanciulescu Toma Razavan

 12. Bitoiu Magdalena Claudia

Art. 2. Prezenta hotarare se va afisa pe site-ul Baroului Prahova.

Art. 3. Departamentele Secretariat si IT vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova