Baroul Prahova - HOTARAREA nr.171

HOTARAREA nr.171

 

HOTARAREA nr.171

Publicat in: 27 October  2023 (11:02:54)

  


 

HOTARAREA nr.171

Din data de 26.10.2023

Avand in vedere dispozitiile art.55 alin.2 lit.a) din Legea 51/1995 republicata, cat si procesul verbal al sedintei de Consiliu din data de 26.10.2023

In temeiul prevederilor art. 55 alin.2 lit.a) si t) din Legea 51/1995 republicata,

CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA

HOTARASTE:

Art. 1. Se valideaza in functia de Prodecan al Baroului Prahova, pentru un mandat de 4 ani, doamna avocat Dinu Gabriela.

Art. 2. Prezenta hotarare se va afisa pe site-ul Baroului Prahova.

Art. 3. Departamentele Secretariat si IT vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova