Baroul Prahova - HOTARAREA nr.172

HOTARAREA nr.172

 

HOTARAREA nr.172

Publicat in: 27 October  2023 (11:03:54)

  


 

HOTARAREA nr.172

Din data de 26.10.2023

Avand in vedere a doua convocare a Adunarii Generale a Avocatilor, pe anul 2023 a avocatilor din Baroul Prahova desfasurata in data de 18.10.2023 în urma votului electronic exprimat în temeiul art.541 alin.3 din din Legea 51/1995, republicata;

Avand in vedere faptul ca a fost intrunit cvorumul conform dispozitiilor art.68 alin.3 din Statutul profesiei de avocat;

Avand in vedere Regulamentul de vot al Adunarii Generale a Baroului Prahova din luna august 2023;

Avand in vedere Procesul verbal al Comisiei de Oragnizare, Validare si Votare din data de 19.10.2023;

In temeiul prevederilor art. 55 alin.1 din Legea 51/1995, republicata,

CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA

HOTARASTE:

Art. 1. Se valideaza rezultatele Adunarii Generale a Avocatilor din Baroul Prahova desfasurata in 18.10.2023, conform Procesului verbal al Comisiei de Organizare, Validare si Votare din 19.10.2023, astfel:

  • Voturi exprimate 226 din totalul de 504 membri activi;

  • Descarcarea de gestiune pentru anul 2021, 138 de voturi pentru

  • Descarcarea de gestiune pentru anul 2022, 138 de voturi pentru

  • Aprobarea proiectiei bugetare pentru anul 2023, 143 de voturi pentru

Art.2. Prezenta hotarare se va afisa pe site-ul Baroului Prahova si la sediul Baroului Prahova.

 

 

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova