Baroul Prahova - HOTARAREA nr.197

HOTARAREA nr.197

 

HOTARAREA nr.197

Publicat in: 09 May  2024 (13:58:37)

  

Avand in vedere ca nici la reconvocarea Adunarii Generale, din data de 08.05.2024, în urma votului electronic exprimat în temeiul art.541 alin.3 din din Legea 51/1995 nu s-a intrunit cvorumul, se stabileste o noua data a ADUNARII GENERALE in 17.05.2024.  

Avand in vedere prevederile art.42 din Legea 51/1995 republicata, Consiliul Baroului Prahova se sesizeaza cu privire la potentiala savarsire a abaterii disciplinare cu privire la avocatii activi care nu si-au exprimat votul in Adunarea din data de 08.05.2024; 

In temeiul prevederilor art. 55 alin.1 din Legea 51/1995, republicata, 

CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA  

HOTARASTE 

Art. 1. Se stabileste Adunarea Generala pentru data de 17.05.2024.  

Art. 2. Se convoaca in sedinta de Consiliu din data de 20.05.2024, avocatii care nu au votat in Adunarea din data de 08.05.2024, in vederea demararii procedurii disciplinare, conform art. 42 din Legea nr. 51/1995-republicata.  

Art.3. Prezenta hotarare se va afisa pe site-ul Baroului Prahova. 

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2024 © Baroul Prahova